Skaber struktur, trygge relationer og motiverede medarbejdere

Udtalelse

Anne Galan og jeg havde i 2009-12 et samarbejde i Vallensbæk kommune, hvor jeg var leder af en større daginstitution. Jeg havde fået anbefalet Anne af andre leder kolleger i kommunen, som brugte hende som coach, både forebyggende i forhold til at nedbringe personalets sygefravær, såvel som til løbende opgaver i forbindelse med pædagogiske konferencer og teambuilding.

Jeg har altid stået for alting selv, så det var nyt for mig at skulle samarbejde med en konsulent udefra, men jeg blev ikke skuffet.Vores samarbejde kom til at løbe over alle årene hvor jeg var ansat i kommunen, og var et utroligt spændende og lærerigt samarbejde.

Anne er for mig  indbegrebet af hjertevarm professionalisme. Hun er en yderst tillidsvækkende person, som man straks kommer til at holde af, og ser frem til at skulle møde igen.

Anne er grundig i sit forberedende arbejde, gør sig umage med at ramme plet i forhold til det behov der er ridset op af kunden, og er altid parat til at ændre kurs, hvis det bliver nødvendigt undervejs. Hun er en god lytter og opfanger alle signaler undervejs, i samværet med mennesker.

Vi brugte også tid på at afklare vores roller, idet Anne havde en opgave hos mig, der indebar fortrolighed mellem hende og mine medarbejdere. Dette levede hun til fulde op til, og jeg kan til hver en tid anbefale Anne som coach/konsulent.

Mette Fabricius, uddannet pædagog i 1986 og daginstitutionsleder siden 1995.

 

 

Daginstitutionen Syvhøjvænge har haft stor succes med at benytte Anne Galan som coach i forskellige arbejdsmæssige sammenhænge.

Historie

Vi er en ”gammel” institution forstået på den måde, at den består af en meget stabil personalegruppe, hvoraf flere har været med siden start, dvs. 25 og 30 år.

Sidste år skete der det, at vi blev bedt om at tilpasse institutionen til flere helt små børn. Det blev til en større omstrukturering, som gav anledning til at bryde nogle fastlåste mønstre og samarbejdsrelationer.

Kort tid herefter besluttede politikerne så, at vi skulle lave tidlig brobygning for de kommende skolebørn, hvor der skulle følge kendt personale med over på skolen i tre måneder. Herudover havde vi i samme periode to medarbejdere på en meget omfattende sprogvejlederuddannelse.

Alt i alt en tid med forandring, utryghed og mangel på personale.

Det har været utroligt svært for alle parter og var nok ikke gået, hvis vi ikke havde haft Anne til at hjælpe i de svære nye samarbejds-konstellationer.

Selv her ½ år efter selve omstruktureringen dukker der ting op, som kan føres direkte tilbage på vores omstrukturering.

 

Jeg har oftest taget udgangspunkt i en enkelt medarbejders problemstilling og frustration overfor den arbejdsmæssige situation eller andre kolleger. Her har jeg tilbudt personen at blive coachet af Anne om de ting, der var svære. Herefter har Anne så  coachet medarbejderne, så de igennem deres egen personlige udvikling har opnået en anden og mere positiv tilgang til deres kolleger.

Anne har især arbejdet med samarbejde, kommunikation og uhensigtsmæssige personlige reaktions mønstre.

I nogle tilfælde har coachingen af en medarbejder udviklet sig, da det viste sig gavnligt at involvere de øvrige medarbejdere på stuen. Anne har så arbejdet målrettet med udvikling af hele stuens samarbejde.

 

F.eks. blev en stue sammensat af medarbejdere, som aldrig før havde arbejdet tæt sammen og den bestod nu af både børnehave- og vuggestuepersonale.

Denne cocktail var utroligt svær og en medarbejder meldte sig langtidssyg. Konflikterne var voldsomme og meget synlige, hvilket havde en negativt afsmittende effekt på den øvrige personalegruppe.

 

Annes arbejde med stuen har nu resulteret i at stuen i dag fungerer, og at personalet kan samarbejde. De er blevet opmærksomme på hinandens forskelligheder og har fået en bevidsthed om, at forskellighederne kan blive en styrke, hvis de respekterer hinanden.

 

I en anden situation sygemeldte en medarbejder sig på ubestemt tid, og i forbindelse med sygesamtalen fik jeg at vide, at hun havde en depression. Hun fik tilbud om at tale med Anne Galan og var tilbage på arbejdet efter forholdsvis kort tid.

En anden medarbejder som tidligere har været sygemeldt over en længere periode med en depression, kom og fortalte hvor skidt hun havde det, og at hun var på vej ind i en depression igen og i øvrigt ville hun gerne opsige sin stilling. Hun fik tilbud om coaching og takkede ja. Herefter valgte hun jobbet til, blev i huset og undgik helt at sygemelde sig. Hun har fået nogle værktøjer til at få sagt til og fra over for sine kolleger, og fortæller stolt, når hun på en rolig og fornuftig måde har fået konfronteret en kollega som hun føler, har overfuset hende.

 

Vi har også med succes brugt Anne til at coache en medarbejder i skilsmisse. Medarbejderen havde sygemeldt sig på ubestemt tid, men kom ret hurtigt tilbage til sit daglige arbejde igen. Anne hjalp hende igennem den svære periode og støttede hende i at træffe de rigtige valg.

 

Som leder er jeg også med succes blevet coachet af Anne. Hun har hjulpet mig med at strukturere min hverdag og har givet mig nogle redskaber til bedre at kunne prioritere og skabe tid til de mange opgaver, jeg har i mit daglige arbejde.

coaching ved Anne Galán

Virksomhedscoaching

Har du særlige ønsker for din arbejdsplads, så kontakt mig og lad os sammen skræddersy en optimal løsning.

coaching af medarbejdere i roskilde

Coaching af medarbejdere

Gennem coachingsamtalerne bliver medarbejderne afklaret på vigtige områder

coaching af medarbejdere i roskilde

Coaching af ledelsen

Har du som leder brug for mere gennemslagskraft

coaching af medarbejdere i roskilde

Teamcoaching

Måske skal der fokus på mere struktur i dagligdagens aktiviteter

coaching af medarbejdere i roskilde

Personlig coaching

Alle kan have brug for en uvildig sparringspartner

workshop med coaching af medarbejdere i roskilde

Workshop

Workshops, hvor hele personalegruppen deltager

Anne formår at komme rundt om de problemstillinger hun bliver præsenteret for, således at man hurtigt bliver opmærksom på, at kilden til de problemer man har, som oftest kan løses med enkle værktøjer

Læs flere referencer fra virksomhedscoaching

Kom straks igang med e-guiden:

"Sådan får du din energi tilbage igen - 3 lette trin til at håndtere det, der udfordrer dig lige NU".
Samtidig tilmelder du dig mit nyhedsbrev med inspiration og gode tilbud.